Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

 

Κανείς δεν φαντάζεται ότι ο λόγος θα εμφανισθεί απότομα, στην τελική του μορφή μ’ ένα χτύπημα μιας μαγικής ράβδου, σαν μια μηχανή έτοιμη για χρήση. Η εγκατάσταση του πολύπλοκού αυτού συστήματος που είναι η γλώσσα προϋποθέτει την ταυτόχρονη λειτουργία πολυάριθμων μηχανισμών αντιληπτικής , κινητικής, γνωστικής αλληλεπίδρασης , μνημονικής και διασκευαστικής τάξης. Πρόκειται δηλαδή για άλλα τόσα υποσυστήματα με τις δικές τους μεταβλητές που μπορεί να εξελίσσονται με διαφορετικούς χρόνους, με διαφορετική απόδοση, να αλληλεπιδρούν κατά σύγχρονο τρόπο ή και καθόλου. Με απλά λόγια θα μπορούσαμε να πούμε σ’ αυτό το σημείο ότι για να μιλήσει κανείς απαιτούνται τουλάχιστον:

1.                    η ανατομική και λειτουργική ακεραιότητα των οργάνων που ενεργοποιούνται όταν μιλά κανείς
2.                    ένας φυσιολογικός εξοπλισμός ( ωρίμανση συστημάτων ) που εξελίσσεται σφαιρικά με τρόπο αρκετά ομοιογενή απουσία ψυχολογικού εμποδίου για την εγκατάσταση προγλωσσικής και προφορικής επικοινωνίας
3.                    ένα περιβάλλον που να προσφέρει ένα επαρκές λουτρό λόγου.

Το καθένα από αυτά είναι ένα πολύπλοκο σύστημα στο οποίο παρεμβαίνουν πολλές μεταβλητές. Η κατάκτηση του λόγου σε γενικές γραμμές αναπτύσσεται ακολουθώντας μια αρκετά σταθερή σειρά , η οποία βέβαια μπορεί να αποκλίνει σε κάποια σημεία από παιδί σε παιδί μιας και κάθε παιδί είναι μοναδικό κι έχει τον δικό του ρυθμό ανάπτυξης.

0-6 μηνών

·                       Επαναλαμβάνει τους ίδιους ήχους.
·                       Συχνά γουργουρίζει και δημιουργεί ευχάριστους ήχους.
·                       Χρησιμοποιεί διαφορετικούς ήχους κλάματος για να εκφράσει διαφορετικές ανάγκες του.
·                       Γελάει όταν του μιλούν.
·                       Αναγνωρίζει φωνές οικείων προσώπων.
·                       Εντοπίζει τους ήχους με το να στρέφει το κεφάλι του.
·                       Ακούει όταν του μιλάνε.
·                       Χρησιμοποιεί τα φωνήματα /μπ/, /π/ και /μ/ όταν βαβίζει.
·                       Χρησιμοποιεί ήχους ή χειρονομίες για να εκφράζει τις ανάγκες του.

7-12 μηνών
·                       Απαντά σε απλές ερωτήσεις.
·                       Γνωρίζει και απαντά στο όνομά του.
·                       Μιμείται πολλούς ήχους από αυτούς που ακούει.
·                       Αναγνωρίζει λέξεις που αναφέρονται σε οικεία αντικείμενα ( παπούτσια, χυμός κ.α.).
·                       Βαβίζει (μουρμουρίζει) χρησιμοποιώντας μεγάλες ή μικρές ομάδες από ήχους της    γλώσσας.
·                       Χρησιμοποιεί μια μεγάλη ποικιλία από ήχους όταν βαβίζει.
·                       Μιμείται μερικούς ήχους που χρησιμοποιούν οι ενήλικες καθώς και ρυθμικούς τόνους της ομιλίας των ενηλίκων.
·                       Χρησιμοποιεί ήχους και όχι μόνο κλάμα για να τραβήξει την προσοχή.
·                       Ακούει όταν του μιλούν.
·                       Ξεκινά να μεταλλάσει το βάβισμα σε παιδική ακατάληπτη ομιλία.
·                       Χρησιμοποιεί συνειδητή ομιλία για πρώτη φορά.
·                       Χρησιμοποιεί ουσιαστικά σχεδόν αποκλειστικά .
·                       Το εκφραστικό του λεξιλόγιο αποτελείται από 1 εώς 3 λέξεις.
·                       Κατανοεί απλές εντολες.

13-18 μηνών
·                       Επαναλαμβάνει λέξεις ή και μικρές φράσεις που ακούει.
·                       Χρησιμοποιεί για να επικοινωνήσει παιδική ακατάληπτη ομιλία.
·                       Παραλείπει αρκετά σύμφωνα που βρίσκονται στην αρχή των λέξεων και σχεδόν όλα τα σύμφωνα που βρίσκονται στο τέλος των λέξεων.
·                       Ακολουθεί απλές εντολές.
·                       Αναγνωρίζει 1 έως 3 μέρη του σώματος.
·                       Το λεξιλόγιο του αποτελείται από περίπου 20 λέξεις (οι περισσότερες είναι ουσιαστικά).
·                       Συνδυάζει χειρονομίες και ήχους.
·                       Φτιάχνει ερωτήσεις για τα περισσότερα αντικείμενα που επιθυμεί.

19 -24 μηνών
·                       Χρησιμοποιεί πιο συχνά λέξεις, κι όχι ακατάληπτη παιδική ομιλία. 
·                       Το λεξιλόγιό του αποτελείται 100 περίπου λέξεις. 
·                       Αρχίσει να συνδυάζει ουσιαστικά με ρήματα. 
·                       Ξεκινά να χρησιμοποιεί αντωνυμίες. 
·                       Χρησιμοποιεί κατάλληλο ύφος στις ερωτήσεις. 
·                       Απαντά ερωτήσεις του τύπου ¨Τι είναι αυτό;¨. 
·                       Διασκεδάζει ακούγοντας μικρές ιστορίες.   
·                       Αναγνωρίζει πέντε μέρη του σώματος.  
·                       Ονοματίζει σωστά αρκετά αντικείμενα της καθημερινότητάς του. 

2-3 ετών
·                       Κατανοεί τη σημασία των ποσοτικών προσδιορισμών (ένα – πολλά).
·                       Ονοματίζει τις ανάγκες της τουαλέτας (πριν, κατά την διάρκεια ή μετά).
·                       Ζητά διάφορα αντικείμενα με το όνομά τους.
·                       Δείχνει τις εικόνες σ’ ένα βιβλίο όταν τις ονομάζει.
·                       Αναγνωρίζει αρκετά μέρη του σώματος.
·                       Ακολουθεί απλές οδηγίες και απαντά απλές ερωτήσεις.
·                       Διασκεδάζει με το να ακούει μικρές ιστορίες, τραγούδια και   ποιήματα.
·                       Χρησιμοποιεί ερωτήσεις με 1ή 2 λέξεις.
·                       Χρησιμοποιεί προτάσεις με 3 ή 4 λέξεις.
·                       Χρησιμοποιεί μερικές προθέσεις, άρθρα, τον πληθυντικό αριθμό, ρήματα σε παρελθοντικούς χρόνους.
·                       Το λεξιλόγιο του αποτελείται περίπου από 50 – 250 λέξεις (αλματώδη ανάπτυξη κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου).
·                       Χρησιμοποιεί  τουλάχιστον 20 φωνήματα.

3 – 4 ετών
·                      Κατανοεί την λειτουργία των αντικειμένων.
·                       Κατανοεί διάφορα σημασίες (σταμάτα-ξεκίνα, μέσα-πάνω, μικρό-μεγάλο).
·                       Ακολουθεί διπλή ή τριπλή εντολή.
·                       Ρωτά και απαντά απλές ερωτήσεις  (ποιος, τι, που, γιατί).
·                       Συχνά ρωτά ερωτήσεις και απαιτεί απαντήσεις με λεπτομέρειες.
·                       Παράγει απλές ρηματικές αναλογίες.
·                       Χρησιμοποιεί το λόγο για να εκφράσει  συναισθήματα.
·                       Χρησιμοποιεί προτάσεις με 6 περίπου λέξεις.
·                       Χρησιμοποιεί  ουσιαστικά και ρήματα συχνότερα.
·                       Μιλά για δυο γεγονότα σε χρονολογική σειρά ( π.χ. Πήγα στο σχολείο και μετά πήγα στη γιαγιά).
·                       Το λεξιλόγιο του αποτελείται από περίπου 1500 λέξεις.
·                       Αντιλαμβάνεται το παρελθόν και το μέλλον.
·                       Χρησιμοποιεί γραμματικά σωστά προτάσεις, αν και κάποια λάθη εμφανίζονται ακόμα.
·                       Όσον αφορά την άρθρωσή του, έχει κατακτήσει τα περισσότερα φωνήματα, εκτός από τα /ρ/, /σ/, /θ/.

4 – 5 ετών
·                       Αντιλαμβάνεται την έννοια των αριθμών πάνω από το 3.
·                       Συνεχίζει να κατανοεί έννοιες του χώρου.
·                       Αναγνωρίζει 1 – 3 χρώματα.
·                       Το αντιληπτό λεξιλόγιο αποτελείται από 2.800 ή και περισσότερες.
·                       Μετρά μέχρι το 10 με τη σειρά.
·                       Απαντάει ερωτήσεις που σχετίζονται με λειτουργίες.
·                       Χρησιμοποιεί γραμματικά σωστά προτάσεις.
·                       Το λεξιλόγιο του αποτελείται από 900 – 2000 λέξεις ή και περισσότερες.
·                       Χρησιμοποιεί προτάσεις με 8 περίπου λέξεις.
·                       Απαντά σε σύνθετες ερωτήσεις με δυο μέρη.
·                       Ρωτά να μάθει για την σημασία των λέξεων.
·                       Παράγει τα σύμφωνα με 90% ακρίβεια ( απουσιάζει από το φωνολογικό του σύστημα μόνο το /ρ/).
·                       Ο λόγος είναι συνήθως κατανοητός στους ξένους.
·                       Μιλά για τις εμπειρίες του στο σχολείο, στο σπίτι, σχετικά με του φίλους του κ.α..
·                       Παρακολουθεί με προσοχή μια ιστορία και απαντά απλές ερωτήσεις σχετικά με αυτή.
·                       Αναμεταδίδει μια μεγάλη ιστορία με ακρίβεια.
·                       Χρησιμοποιεί κάποιους τύπους ανώμαλων πληθυντικών, κτητικές αντωνυμίες, μελλοντικούς χρόνους, αυτοπαθής αντωνυμίες και συγκριτικά μορφήματα στις προτάσεις.

Zερβού Χαρά

Λογοθεραπεύτρια


 

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

H ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ


                    ΠΕΡΑΧΩΡΑ 26/09/2013 
 ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ….


Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
    Ένα χρόνο μετά την επανάσταση του 1821, η Πελοπόννησος δεν ήταν εξ’ ολοκλήρου απελευθερωμένη. Η στρατιά του Δράμαλη έκανε συχνές επιδρομές, λεηλασίες και σκορπούσε το θάνατο στο πέρασμά της, έχοντας σαν βάση την Κόρινθο. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αντιλήφθηκε πως πρέπει να περιορίσει τον Δράμαλη στην Κόρινθο και να αποκόψει την τροφοδοσία του από τις γύρω περιοχές. Όλες οι προσπάθειές του Δράμαλη για ανεφοδιασμό απέτυχαν και η τελευταία του ελπίδα ήταν ο δρόμος των Μεγάλων Δερβενίων (Περαχώρα, Βίλλια, Πίσια, Μάζι, Μέγαρα, Εξαμίλια και Κούντουρα). Τον Σεπτέμβριο του 1822, χιλιάδες Τούρκοι στρατιώτες και ιππείς αποβιβάστηκαν σε τρία σημεία της Περαχώρας, στην παραλία του Αγριλιού, στο λιμάνι του Ηραίου και στα Στραβά. Τότε έτρεξαν αμέσως Περαχωρίτες και Δερβενοχωρίτες και οχυρώθηκαν στα γύρω υψώματα. Μόλις είδαν τους Τούρκους τους υποδέχτηκαν με τουφεκιές. Για δυο ημέρες οι Τούρκοι προσπαθούσαν να υποδουλώσουν την Περαχώρα χωρίς επιτυχία και με πολλούς νεκρούς. Την τρίτη ημέρα κατέφθασαν σπουδαίοι οπλαρχηγοί όπως ο Κολοκοτρώνης, ο Νικηταράς, ο Παπαφλέσσας και πολλοί άλλοι, οι οποίοι μαζί με τους Περαχωρίτες κατέστρωσαν σχέδιο για την εξολόθρευση των Τούρκων. Τους άφησαν να μπουν στα πρώτα σπίτια της Περαχώρας ανενόχλητοι και στη θέση του σημερινού γηπέδου, αριστερά και δεξιά του δρόμου Ηραίου- Περαχώρας, όπου είχαν αποθήκες ρετσινιού (λοτσάρια) τοποθέτησαν μέσα μπαρούτι και το κάλυψαν με ρετσίνι. Όταν ακούστηκε το χτύπημα της καμπάνας του Ναού των Ταξιαρχών είχε δοθεί εντολή σε δέκα νεαρούς Περαχωρίτες με αρχηγούς τους Δημήτρη Ζερβό και Γιώργο Μπολέτη να βάλουν φωτιά στα λοτσάρια. Ακολούθησε έκρηξη σκορπίζοντας τον πανικό και τον θάνατο πολλών Τούρκων. Στη συνέχεια, οι κρυμμένοι αγωνιστές επιτέθηκαν στους εχθρούς με σπαθιά (γιαταγάνια) και όπλα και προξένησαν ακόμα μεγαλύτερες απώλειες, με αποτέλεσμα όσοι σώθηκαν να τραπούν σε φυγή προς την Κόρινθο.
    Η Μάχη της Περαχώρας έδωσε την χαριστική βολή στη στρατιά του Δράμαλη, ανύψωσε το αγωνιστικό πνεύμα των επαναστατημένων Ελλήνων και προσέθεσε ακόμα μια σελίδα δόξας στην ιστορία της Ελλάδος.   
                                                                                      Μαρία Παντελέου
                                                                              Ανθρωπολόγος & Ιστορικός    


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ !Οι διαστάσεις που έχει λάβει η παχυσαρκία σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο, οδηγούν όλους τους επίσημους φορείς και οργανισμούς υγείας να την κατατάξουν ως νόσο και να κρίνουν την σημερινή της κατάσταση ως ανησυχητική.

Αν η σημερινή κατάσταση είναι ανησυχητική, η αυριανή αναμένεται πολύ χειρότερη, και αυτό επειδή η παιδική παχυσαρκία αποτελεί το μέγιστο πρόβλημα στις ανεπτυγμένες κοινωνίες. Σε πολλές χώρες η συχνότητα της έχει τριπλασιαστεί την τελευταία εικοσαετία. Το 20% των παιδιών σχολικής ηλικίας έχουν σωματικό λίπος περισσότερο από το ιδανικό, εκ των οποίων το ένα τέταρτο είναι παχύσαρκα. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τη Διεθνή Ομάδα Εργασίας Παχυσαρκίας (IOTF), κατατάσσεται μεταξύ των τριών πρώτων ευρωπαϊκών χωρών, όσον αφορά τη συχνότητα της παιδικής παχυσαρκίας. Μάλιστα, το 2004, το 32% των παιδιών ηλικίας 7 έως 11 ετών είχαν σωματικό βάρος μεγαλύτερο βάσει του ιδανικού βάρους, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην δεύτερη θέση στην Ευρώπη.

Που οφείλεται όμως αυτή η αυξανόμενη τάση; Το μάρκετινγκ <ανθυγιεινών> τροφών (σύνδεση τους με κινούμενα σχέδια, ήρωες, περιπέτεια, χιούμορ, διασκέδαση)  στα παιδιά είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που συνεισφέρουν στην παιδική παχυσαρκία. Μάλιστα, στην Ελλάδα, ο συνολικός προϋπολογισμός για το μάρκετινγκ παιδικών τροφών αυξήθηκε κατά 38% μεταξύ του 2002 και του 2003, από 1,3 εκατομμύρια σε 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 50% των διαφημίσεων στην παιδική τηλεοπτική ζώνη είναι <ανθυγιεινές> τροφές. Άλλες αιτίες, εξίσου σημαντικές, υπεύθυνες για την παιδική παχυσαρκία αποτελούν η αδυναμία απαγκίστρωσης των γονέων από το μετακατοχικό σύνδρομο, η έλλειψη χρόνου των γονέων για την διατροφική εκπαίδευση του παιδιού, η επιλογή fast food φαγητών, σνακ πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά, αλάτι και ζάχαρη, και η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας.

Κρίσιμες περίοδοι για την εκδήλωση παχυσαρκίας στα παιδία-εφήβους είναι το βάρος του νεογνού, το οποίο επηρεάζεται από τις διατροφικές συνήθειες της μητέρας και από το βάρος της πριν την σύλληψη, παίζει ουσιαστικό ρόλο [αυξημένο βάρος νεογνού (πάνω από 4,5 kg) προδιαθέτει για εκδήλωση παχυσαρκίας μεταγενέστερα], η ηλικία των 6-7 χρόνων, που είναι μια περίοδος της απότομης αύξησης των λιποκυττάρων και τέλος η περίοδος της εφηβείας που απαιτεί επίσης προσοχή, διότι οι ορμονικές μεταβολές συμβάλλουν στην αύξηση των λιποκυττάρων και στην ανακατανομή του λίπους.

Οι επιπτώσεις της παιδικής παχυσαρκίας στην ενήλικη ζωή είναι τεράστιες, αρκεί να λάβουμε υπόψη μας, ότι αυξάνει σε πολλαπλάσιο βαθμό τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, υπέρτασης, επιτάχυνσης της αρτηριοσκλήρυνσης, λιπώδους διήθησης του ήπατος, επιδείνωσης του άσθματος και κακής ποιότητας ζωής, κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής. Επιπρόσθετα, υπάρχουν και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις, όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση, τάσεις απομόνωσης, διαταραχές διατροφικής συμπεριφοράς όπως νευρογενής ανορεξία ή βουλιμία και τέλος κατάθλιψη.

Στα τέλη του 2006 διεξήχθη συνάντηση των υπουργών υγείας των ευρωπαϊκών χωρών μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και έγινε ειδική αναφορά στην παιδική παχυσαρκία, με σκοπό να υιοθετηθεί μια κοινή στρατηγική στην αντιμετώπιση της. Πλέον έχει γίνει σαφές ότι τα περιθώρια στενεύουν και πρέπει να χαραχθεί μια νέα εξειδικευμένη διατροφική πολιτική για τα παιδιά.

Στην Αμερική το πρόβλημα της παχυσαρκίας έχει πάρει εφιαλτικές διαστάσεις. Γι΄ αυτό και ο Αμερικάνικος Διαιτολογικός Σύλλογος (ADA) προτείνει, πρώτη φορά εγγράφως, ότι οι παρεμβάσεις για το υπερβάλλον βάρος σε παιδική ηλικία απαιτούν ένα συνδυασμό πολυδιάστατων προγραμμάτων που θα βασίζονται στην οικογένεια και στο σχολείο, και θα περιλαμβάνουν την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας, την εκπαίδευση των γονέων, συμβουλευτική καθοδήγηση για τη συμπεριφορά και εκπαίδευση σχετικά με τη διατροφή.

Η σχολική ζωή είναι μία καίριας σημασίας περίοδος για την εκμάθηση και εφαρμογή υγιεινών συμπεριφορών. Ουσιαστικά, τα σχολικά γεύματα θα έπρεπε να αποτελούν τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Η ποιότητα και η ποσότητα των τροφών και των ροφημάτων που καταναλώνονται στο σχολείο έχουν τεράστια δυνητική επίδραση στην υγεία και την ευζωία των παιδιών. Τα περισσότερα παιδιά περνούν σημαντικό μέρος της ζωής τους στο σχολείο. Επιπλέον, τα σχολικά γεύματα παρέχουν το 30-35% της ημερήσιας πρόσληψης ενέργειας και συμμετέχουν σημαντικά στην πρόσληψη θρεπτικών ουσιών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Νέα Ζηλανδία έχουν γίνει κινήσεις για την απομάκρυνση των ανθρακούχων αναψυκτικών που περιέχουν γλυκαντικές ουσίες από το σχολεία.

Στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2006 καθορίσθηκαν εκ νέου τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται στα κυλικεία δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων. Αυτή η απόφαση είναι προς την σωστή κατεύθυνση, καθότι θέτει όρια στην περιεκτικότητα των τροφών σε κορεσμένα λιπαρά, trans λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι, ενώ συστήνει φρούτα, γάλα με χαμηλά λιπαρά κα.

Συμπερασματικά, η ενθάρρυνση των παιδιών να έχουν φυσική δραστηριότητα και η επιστροφή στην Μεσογειακή Διατροφή, αποτελούν αναγκαίες συνιστώσες για την αλλαγή της παρούσας κατάστασης, εάν πραγματικά θέλουμε να μην είμαστε στις πρώτες θέσεις στην Παχυσαρκία στην Ευρώπη.

Ζερβού Μαρία, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
Advanced Practioner in Eating Disorders
Σολωμού 10, Λουτράκι Κορινθίας, 2744300499, zervoumaria@gmail.com
CV: www.mednutrition.gr/diaitologos/zervou

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ


 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
<<Η ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ  >>

ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ       Κ.ΤΑΧΤΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

http://peraia-chora.blogspot.gr


Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΗΡΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞ.ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΙΜΝΗΣ ΗΡΑΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 21.ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2013


Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΥΤΗ.ΟΣΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ  ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ   ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ,
ΕΚΚΙΝΗΣΗ 9.30  ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΙΜΝΝΗΣ.
 
Είναι υποχρέωση όλων μας, η ευαισθητοποίηση των παιδιών μας σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος!

21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ


Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ!

1ο ΒΗΜΑ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
2ο ΒΗΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΩΣ... ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ Η/Υ ΣΑΣ
3ο ΒΗΜΑ    ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ

Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΚΑΚΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΧΩΡΑ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ 10.30  ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΧΩΡΑ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο Α.Ο.ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΧΩΡΑ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΠΟΛΤΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ