Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Σχολικός Διαγωνισμός Ανακύκλωσης

 
 
Μαθητές, Γονείς, Εκπαιδευτικοί στηρίζουμε το Δημοτικό Σχολείο Περαχώρας εκφράζοντας την περιβαλλοντική μας ευαισθησία.