Τα Μέλη του Δ.Σ.


Πρόεδρος:          ΘΩΔΗ ΜΑΡΙΑ             

Αντιπρόεδρος:    ΠΕΤΡΟΥ ΔΩΡΑ            

Γραμματέας:       ΚΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑ        

Ταμίας:               ΚΟΛΛΙΑΚΟΥ ΓΙΑΝΝΑ                  

Κοσμητωρ:         ΚΟΥΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ           

Μέλος:               ΠΑΠΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
                  
Μέλος:                ΝΤΑΙΣΗ  ΓΕΡΟΥ