Τα Μέλη του Δ.Σ.


Πρόεδρος:          Κολλιάκου Μαρία           

Αντιπρόεδρος:    Μελέτη Παναγιώτα            

Γραμματέας:       Διαμαντής Ευάγγελος        

Ταμίας:               Λογοθέτη Σοφία                 

Κοσμήτωρ:         Φόρτη Αντιόπη                  

Μέλος:               Μίχα Αγγελική  
                  
Μέλος:                 Λάππα Νίκη