ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

                                                                                                                        29/O9/2014

Αγαπητοί γονείς,


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ποσό της ετήσιας συνδρομής για κάθε οικογένεια  και για το σχολικό έτος 2014-2015 ανέρχεται στο ποσό  των 
  15    Eυρώ ( ανεξαρτήτως αριθμό παιδιών ).

Θα έχετε την δυνατότητα  να πληρώσετε την ετήσια συνδρομή σας , 
κατόπιν συνεννόησης, επικοινωνώντας με τη ταμία   του συλλόγου μας   
Αδάμου Μαριάννα  τηλ  (6948 180360)
Σας παρακαλούμε, για τυχόν οφειλή ,να φροντίσετε για την έγκαιρη οικονομική σας τακτοποίηση.
Η δική σας συνδρομή κάθε χρονιά μας δίνει τη δυνατότητα να πράττουμε ότι καλύτερο για τα παιδιά μας και φέτος είναι ιδιαίτερα σημαντική !